Create 2 Evaluate

Ma na celu zaprojektowanie zestawu użytecznych narzędzi i szablonów, aby pomóc decydentom zajmujących się kształcenia dorosłych (Adult Dducation – AE) i podmiotom aktywnym w procesach polityki AE w ocenie istniejących strategii, wyciąganiu możliwych do podjęcia działań wniosków i projektowaniu lepszych strategii w przyszłości.

Mapowanie

Mapowanie wpływu, walidacja i ocena polityk AE jest odpowiedzią na potrzeby związane z brakiem narzędzi politycznych i zasobów do oceny wpływu Edukacji Dorosłych (AE).

Narzędziownik

Zestaw przydatnych narzędzi i szablonów, które pomogą decydentom AE i podmiotom aktywnym w procesach polityki AE ocenić istniejące strategie, wyciągnąć wnioski i opracować lepsze strategie w przyszłości.

Zielona księga

Jednym z rezultatów projektu Create 2 Evaluate jest “szyta na miarę” Zielona Księga, mająca na celu przyspieszenie debaty i pobudzenie dyskusji na temat formułowania, wdrażania i oceny polityki w zakresie działań AE, wraz ze specjalnym pakietem szkoleniowym dla grup docelowych decydentów politycznych, który poprowadzi ich za pomocą procedur krok po kroku w zakresie stosowania i wdrażania narzędzi do ewaluacji interwencji politycznych w dziedzinie działań AE;

Witamy na stronie projektu CREATE 2 Evaluate. Znajdują się na niej zasoby i materiały zebrane i stworzone dzięki pomocy programu Erasmus+ Unii Europejskiej. Te dwa projekty mają na celu promowanie poprawy skuteczności i efektywności polityki kształcenia dorosłych. Sercem strony jest Narzędziownik, który można znaleźć w zakładce Narzędzia. Oferuje on wybór użytecznych narzędzi, które mogą pomóc w uporządkowaniu procesu tworzenia polityki. Do tej pory zawiera on materiały dotyczące Formułowania Polityki, Wdrażania, Planowania Programów i Ewaluacji. W trakcie trwania tego projektu partnerstwo opracuje dodatkowe, nowe narzędzia do Ewaluacji, które również będą dostępne poprzez Narzędziownik.

Inne zasoby odnoszące się do oceny polityki będą udostępniane w miarę ich opracowywania; obejmuje to sprawozdanie z wyników działań w zakresie mapowania potrzeb oraz Zieloną Księgę zawierającą zalecenia dotyczące dalszego promowania oceny jako sposobu tworzenia bardziej skutecznych polityk.

Wreszcie, Społeczność oferuje podmiotom zaangażowanym w tworzenie polityki do łączenia się i wymiany doświadczeń, pomysłów i informacji.

  Create 2 Evaluate

Ocena i Waloryzacja to kluczowe etapy w tworzeniu realnych strategii przynoszących długoterminowe korzyści. Jednak wiele polityk dot. edukacji dorosłych (AE) na poziomie lokalnym i regionalnym nie jest systematycznie ocenianych. Jest to częściowo spowodowane tym, że decydenci nie dysponują odpowiednimi narzędziami.

CREATE 2 EVALUATE zajmuje się tą luką, projektując zestaw użytecznych narzędzi i szablonów, aby pomóc decydentom i podmiotom wyspecjalizowanym, zajmującym się edukacji dorosłych (AE)…

Czytaj więcej

Mapowanie

Mapowanie wpływu, walidacja i ocena polityk AE jest odpowiedzią na potrzeby związane z brakiem narzędzi politycznych i zasobów do oceny wpływu edukacji dorosłcyh (AE).

Czytaj więcej

Narzędzia

Przydatne narzędzia i szablony, które pomogą osobom odpowiedzialnym za politykę w zakresie działań AE, aktywnym w procesach tej polityki, w ocenie istniejących strategii, wyciąganiu wniosków i tworzeniu lepszych strategii w przyszłości.

Czytaj więcej

Zielona Księga

Jednym z rezultatów projektu Create 2 Evaluate jest dostosowana do potrzeb Zielona Księga mająca na celu przyspieszenie debaty i pobudzenie dyskusji na temat formułowania, wdrażania i oceny polityki w zakresie działań AE.

Czytaj więcej
IDP
Internet Web Solutions
ISJ Neamt
Comune di Pescara