Projekt Create 2 Evaluate

Create 2 Evaluate


Ocena i Waloryzacja to kluczowe kroki w tworzeniu realnych strategii przynoszących długoterminowe korzyści. Jednak wiele polityk AE na poziomie lokalnym i regionalnym nie jest systematycznie ocenianych. Jest to częściowo spowodowane tym, że decydenci nie dysponują odpowiednimi narzędziami.

CREATE 2 EVALUATE zajmuje się tą luką poprzez zaprojektowanie zestawu użytecznych narzędzi i szablonów, aby pomóc decydentom AE i podmiotom aktywnym w procesach polityki AE w ocenie istniejących strategii, wyciąganiu możliwych do podjęcia działań wniosków i tworzeniu lepszych strategii w przyszłości. Nie wymaga to od decydentów uzasadniania ich pracy, ale pomoże im w bardziej efektywnym zorganizowaniu ich wewnętrznych procesów pracy oraz w poprawie jakości powstających programów. Aby udostępnić nowe narzędzia, konsorcjum, składające się z ośmiu partnerów z siedmiu krajów, dostosuje platformę zaprojektowaną dla poprzedniego projektu CREATE do nowych wymagań.

CREATE 2 EVALUATE jest w istocie kontynuacją projektu "Competitive Regions and Employability of Adults through Education" (CREATE), który trwał od 2017 do 2019 roku. Projekt ten miał na celu i nadal ma zwiększenie wydajności i skuteczności w edukacji dorosłych poprzez zajęcie się luką pomiędzy strategiami UE/krajowymi a wdrażaniem lokalnym/regionalnym, jak również wyzwaniem związanym z formułowaniem odpowiedniej polityki AE. Celem jest umożliwienie decydentom politycznym lepszej koordynacji i planowania polityki, wymiany doświadczeń oraz wzmocnienia współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. W tym celu konsorcjum CREATE stworzyło otwarte zasoby Narzędziownika, zawierające przydatne narzędzia, przykłady najlepszych praktyk, jak również sieci dla odpowiednich etapów cyklu polityki.

Poza stworzeniem narzędzi ewaluacyjnych, CREATE 2 EVALUATE zapewni wsparcie dla wdrożenia poprzez zaprojektowanie dokumentów przewodnich, które ułatwią przyswojenie i zwiększą wpływ na poziomie systemowym. Stymulowanie debaty na temat roli ewaluacji w strategiach i cyklu politycznym w celu poprawy wizerunku ewaluacji - nie jako środka do szukania winnych i wytykania palcami, ale jako sposobu na poprawę procesów i wyników z korzyścią dla wszystkich zaangażowanych.

Project Overview

Demo video

IDP
Internet Web Solutions
ISJ Neamt
Comune di Pescara