Najnowsze wiadomości

Wróć    

Konsorcjum uczestniczyło w spotkaniu online Kick-off meeting projekti CREATE 2 Evaluate

Data: 2021-02-17


W dniach 12 i 13 listopada 2020 r. konsorcjum uczestniczyło w spotkaniu online Kick-off meeting projekti CREATE 2 Evaluate. Projekt jest współfinansowany przez Program Erasmus+ Komisji Europejskiej. Skupia ośmiu Partnerów z siedmiu krajów (Belgia, Niemcy, Irlandia, Włochy, Polska, Rumunia, Hiszpania). Spotkanie inauguracyjne, którego gospodarzem był Niedersächischer Bund für freie Erwachsenenbildung e.V. (NBEB), pierwotnie zaplanowane było w Hanowerze (Niemcy), ale odbyło się w formie online z powodu ograniczeń COVID-19.

Projekt opiera się na wnioskach wyciągniętych z rezultatów poprzedniego projektu - CREATE (Competitive Regions and Employability of Adults through Education), który wyposażył decydentów w narzędzia do formułowania lepszych polityk, aby zmniejszyć rozdźwięk między teoretyczną strategią a implementacją, podkreślając potrzebę stworzenia narzędzi do ewaluacji istniejących strategii.

Podczas spotkania, konsorcjum dyskutowało na temat całościowej realizacji projektu, określając harmonogramy, zakres obowiązków i działań, które będą miały miejsce w kolejnych miesiącach.

CREATE 2 Evaluate opracuje innowacyjne narzędzia przeznaczone dla decydentów na różnych poziomach zarządzania (od lokalnego do krajowego i unijnego) w celu monitorowania i oceny wpływu i skuteczności polityk i działań interwencjyjnych w zakresie edukacji dorosłych (AE). CREATE 2 EVALUATE będzie korzystać z istniejącej platformy, która została zaprojektowana i stworzona na potrzeby poprzedniego projektu. Platforma ta może być dostosowana do potrzeb tego projektu, a partnerzy zaprogramują ją tak, aby spełniała potrzeby CREATE 2 EVALUATE.

Partnerzy stworzą mapę aktualnego krajobrazu politycznego w zakresie ewaluacji, oceny i monitoringu. Rezultatem będą szczegółowe raporty krajowe lub regionalne (w zależności od poziomu operacyjnego każdego z partnerów) przedstawiające status quo praktyki, połączone w jeden główny raport. Jako repozytorium wiedzy i danych, dokument ten umożliwi przyszłym użytkownikom narzędzi porównanie ich własnych doświadczeń, ocenę potencjału zastosowania i wizualizację perspektyw działania. Partnerzy będą korzystać z własnej wiedzy, wyników fazy mapowania i wkładów partnerów projektu w celu opracowania zestawu narzędzi do oceny (kształcującej i podsumowującej) politykę AE. Wybór narzędzi będzie uwzględniał różne cele prowadzenia ewaluacji (np. procesowy, perswazyjny, symboliczny, instrumentalny), jak również jej rolę w cyklu polityki. Celem jest uczynienie ich tak łatwo dostępnymi i możliwymi do bezpośredniego zastosowania, jak tylko się da, aby użytkownicy mogli bez problemu zaadoptować je do swoich realiów zawodowych.


CREATE 2 EVALUATE stworzy dokument końcowy, który będzie stymulował debatę na temat ewaluacji i zmieni ogólne nastawienie, które często postrzega ewaluację jako nielubiany, czasochłonny wymóg, zamiast prawdziwej szansy na poprawę. Zamiast odkładać na półkę wyniki procedur ewaluacyjnych pro forma, argumentem jest dostosowanie ewaluacji do uzyskania użytecznych rezultatów, które mogą rzeczywiście informować o przyszłych strategiach w dziedzinie Edukacji Dorosłych.

Wszystkie wyniki CREATE 2 Evaluate będą dostępne w wersjach wielojęzycznych, bezpłatnie i bez ograniczeń poprzez platformę OER.


IDP
Internet Web Solutions
ISJ Neamt
Comune di Pescara