ç CREATE 2 Evaluate- Competitive Regions and Employability


Narzędzia

Narzędziownik CREATE i CREATE 2 Evaluate jest opracowywany po to, aby lokalni i regionalni decydenci z całej Europy byli w stanie korzystać z narzędzi polityki, aby lepiej planować, projektować, wdrażać i monitorować politykę edukacji dorosłych (AE) z jasną wizją trwałości finansowania publicznego w AE. Narzędziownik CREATE i CREATE 2 Evaluate będzie zawierał szereg praktycznych narzędzi dla decydentów politycznych w celu zapewnienia tworzenia polityki opartej na dowodach i lepszego dostosowania polityk i programów AE do lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Narzędziownik CREATE i CREATE 2 Evaluate zostanie udostępniony za darmo w 7 różnych wersjach językowych, aby zapewnić jak najszerszą widoczność i wdrożenie.

Narzędziownik CREATE and CREATE 2 Evaluate zawiera narzędzia i zasoby wspierające regionalnych/lokalnych decydentów w formułowaniu lepszych i bardziej odpowiednich rozwiązań i programów w zakresie edukacji i szkoleń dorosłych. Narzędziownik CREATE and CREATE 2 Evaluate pozwoli również regionalnym/lokalnym decydentom na lepsze dostosowanie i zintegrowanie działań interwencyjnych w obszarze edukacji dorosłych (AE) z lokalnymi strategiami rozwoju gospodarczego.


Termin:
Faza cyklu polityki:cycle:
Rodzaj narzędzia:
Tutaj możesz również zapoznać się z całym naszym zestawem narzędzi. .

IDP
Internet Web Solutions
ISJ Neamt
Comune di Pescara