ç CREATE 2 Evaluate- Competitive Regions and Employability


Narzędzia

Narzędziownik CREATE i CREATE 2 Evaluate jest opracowywany po to, aby lokalni i regionalni decydenci z całej Europy byli w stanie korzystać z narzędzi polityki, aby lepiej planować, projektować, wdrażać i monitorować politykę edukacji dorosłych (AE) z jasną wizją trwałości finansowania publicznego w AE. Narzędziownik CREATE i CREATE 2 Evaluate będzie zawierał szereg praktycznych narzędzi dla decydentów politycznych w celu zapewnienia tworzenia polityki opartej na dowodach i lepszego dostosowania polityk i programów AE do lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Narzędziownik CREATE i CREATE 2 Evaluate zostanie udostępniony za darmo w 6 różnych wersjach językowych, aby zapewnić jak najszerszą widoczność i wdrożenie.

Narzędziownik CREATE and CREATE 2 Evaluate zawiera narzędzia i zasoby wspierające regionalnych/lokalnych decydentów w formułowaniu lepszych i bardziej odpowiednich rozwiązań i programów w zakresie edukacji i szkoleń dorosłych. Narzędziownik CREATE and CREATE 2 Evaluate pozwoli również regionalnym/lokalnym decydentom na lepsze dostosowanie i zintegrowanie działań interwencyjnych w obszarze edukacji dorosłych (AE) z lokalnymi strategiami rozwoju gospodarczego.

CREATE2Evaluate consortium has validated the ToolBox with stakeholders, policy makers, practitioners. Partners involved more than 50 stakeholders in the validation of the policy tools, representing the cohort of participants in the AE policy ecosystem, i.e. policy makers at any layer of governance, AE organisations and providers, civil society, practitioners from research and academia, etc. In this validation round, partners tested with the stakeholders the tools and gauged with real users and target groups the validity, relevance, and efficacy of the tools. Here you can find the report on validation with stakeholders:
Validation report


Termin:
Faza cyklu polityki:cycle:
Rodzaj narzędzia:
Tutaj możesz również zapoznać się z całym naszym zestawem narzędzi. .

IDP
Internet Web Solutions
ISJ Neamt
Comune di Pescara