Mapowanie

Mapping


Mapowanie wpływu, walidacja i ewaluacja polityk dot. edukacji dorosłych (AE) jest odpowiedzią na potrzeby zidentyfikowane przez partnerów (i potwierdzone przez oficjalne raporty i dokumenty polityki UE) dotyczące braku narzędzi politycznych i zasobów do oceny wpływu interwencji, polityk i inicjatyw w zakresie edukacji dorosłych (AE). Analiza potrzeb partnerów opierała się na wynikach projektów REGIONAL (LLP finansowany w 2013 r.) i CREATE (Erasmus+ finansowany w 2017 r.), które, odpowiednio, badały tworzenie polityki na poziomie lokalnym/regionalnym w domenie AE i opracowały zestaw narzędzi do formułowania polityki skierowany do lokalnych decydentów.

Potrzeby te są potwierdzone na poziomie UE przez oficjalne raporty Komisji Europejskiej, takie jak "An in-depth analysis of adult learning policies and their effectiveness in EU", 2015 i "Improving Policy and Provision for Adult Learning in Europe", Komisja Europejska, 2016 IO2 będzie zatem mapować krajobraz polityki w całej UE i krajach reprezentowanych w projekcie, aby podsumować dynamikę i trendy w dziedzinie ewaluacji polityki, oceny, systemów monitorowania w celu zapewnienia, że działania polityczne AE osiągną zamierzony wpływ.

Rezultatem będzie konsolidacja ustaleń wynikających z mapowania na poziomie krajowym i unijnym przeprowadzonego przez partnerów.IO2 Final Report      Donwload Abstract
IDP
Internet Web Solutions
ISJ Neamt
Comune di Pescara