Zielona Księga

Green Paper


Jednym z rezultatów projektu Create 2 Evaluate jest dostosowana do potrzeb Zielona Księga, mająca na celu przyspieszenie debaty i stymulowanie dyskusji na temat formułowania, wdrażania i oceny działań dot. edukacji dorosłych (AE), wraz ze specjalnym pakietem szkoleniowym dla grup docelowych decydentów politycznych, który poprowadzi ich za pomocą procedur "krok po kroku" w zakresie stosowania i wdrażania narzędzi do oceny interwencji politycznych w dziedzinie działań AE;

Ideą projektu jest umożliwienie rozpowszechnienia rezultatów projektu CREATE 2 Evaluate przy jednoczesnym zainicjowaniu dialogu politycznego i wymiany poglądów na temat znaczenia edukacji dorosłych dla rozwoju społeczno-ekonomicznego i integracji.

Rezultaty te są przeznaczone dla grupy decydentów politycznych w celu przyjęcia przez nich narzędzi w środowiskach operacyjnych, zapewniając elementy budowania potencjału. Ponadto są one skierowane do całego szeregu lokalnych, regionalnych, krajowych i unijnych decydentów politycznych, aby uwrażliwić ich na znaczenie solidnego formułowania i oceny polityki w działaniach dot. Edukacji dorosłych (AE).

Download

IDP
Internet Web Solutions
ISJ Neamt
Comune di Pescara