Harta

Mapping


MInregistrarea pe harta a impactului, validarii si evaluarii politicilor de EA raspunde nevoilor identificate de parteneri (si confirmate de rapoartele politicilor UE si de documente) cu privire la lipsa instrumentelor de politici si resurse de evaluare a impactului interventiilor de Educatie a Adultilor (EA), a politicilor si initiativelor. Analiza nevoilor partenerilor s-a bazat pe rezultatele proiectelor REGIONAL (finantate LLP in 2013) si CREATE (finantat Erasmus+ in 2017) care au inregistrat pe harta crearea de politici la nivel regional/local in domeniul de EA si dezvoltarea unui kit de instrumente pentru formularea tintita de factorii de politici locale.

Aceste nevoi sunt coroborate la nivelul UE prin rapoarte oficiale ale Comisiei UE, cum ar fi “O analiza profunda a politicilor de educatie a adultilor si a eficacitatii lor in UE”, 2015 si “Imbunatatirea Politicilor si Prevederilor pentru Educatia Adultilor in Europa”, Comisia UE, 2016. IO2 va realiza astfel harta peisajului politicilor din Europa si al tarilor reprezentate in acest proiect sa ca inregistreze dinamica si tendintele din domeniul evaluarii politicilor si a sistemelor de monitorizare ca sa se asigure ca actiunile politicilor de EA ating impactul prevazut.

Rezultatul va fi consolidarea descoperirilor din realizarea hartilor la nivelul UE de catre parteneri.IO2 Final Report      Donwload Abstract
IDP
Internet Web Solutions
ISJ Neamt
Comune di Pescara