Cartea Verde

Green Paper


Unul dintre rezultatele Create 2 Evaluate este Cartea Verde ca sa dezvolte dezabaterea si sa stimuleze discutiile pe forlumarea de politici, implementarea si evaluarea EA, impreuna cu o Sala de antrenament pentru grupurile tinta ale factorilor de creare a politicilor care sa-i ghideze prin proceduri pas cu pas cu privire la utilizarea si implementarea instrumentelor de evaluare a politicilor si interventiilor din domeniul EA.

Ideea a fost sa se permita ca rezultatele proiectului Create 2 Evaluate sa fie accesibile in timp ce se deschide dialogul si schimbul legate de politici si de importantei educatiei adultilor ca intreg in dezvoltarea socio-economica si integrare.

Produsele sunt destinate grupurilor defactori de politici pentru a fi adoptate ca instrumente in mediile operationale, oferind elemente de constructie a capacitatilor lor. Mai mult, se adreseaza intregii game de factori de politici local, regionali, nationali si ai UE pentru a-i sensibiliza asupra importantei formularii de politici robuste de evaluare in EA.

Download

IDP
Internet Web Solutions
ISJ Neamt
Comune di Pescara